Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.
- Nelson Mandela

Advies en verrijking voor hoogbegaafde kinderen

La Luna is een adviesbureau en verrijkingsklas voor hoogbegaafde kinderen in Maastricht.  In de praktijk voelen hoogbegaafde kinderen zich vaak onbegrepen en alleen, omdat ze anders denken en voelen. Bij La Luna wordt het hoogbegaafde kind weer terug in zijn kracht gezet.

denken + voelen + leren = zijn

Wat is hoogbegaafdheid?

Men spreekt over hoogbegaafdheid als er sprake is van een bovengemiddelde intelligentie. Helaas wordt hoogbegaafdheid vaak niet gesignaleerd bij kinderen, omdat men hoogbegaafdheid benadert vanuit een bepaald stereotiep beeld.

Visie en Werkwijze

Wij begeleiden hoogbegaafde basisschoolkinderen en pubers in ontwikkeling naar Succesvol Intelligent Gedrag. Een kind is pas leerbaar wanneer het op sociaal, emotioneel en cognitief gebied in balans is.

Onze specialisatie

La Luna verzorgt verrijkingsklassen voor hoogbegaafde kinderen. Tevens zijn we gespecialiseerd in het begeleiden van ouders en verzorgen we trainingen voor basisscholen en middelbare scholen.